انتخاب رشته دانشگاه مرسین

نام دانشگاهدولتی مرسین
موقعیت مکانیشهر مرسین
اعتبارموردتایید وزارت علوم ایران
مهلت انتخاب رشته23 الی 29 مرداد 1402
اعلام نتایج6 شهریور 1402
مدارک موردنیازاصل و ترجمه دیپلم و ریزنمرات دبیرستان+ یکی از کارنامه‌های : یوس مرکزی یا یوس سایر دانشگاه ها یا