دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ایران 2024

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ایران 2024

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ایران 2024 (ترکیه)

لیست جدید منتشر شده از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران برای سال تحصیلی 2024 مختص ترکیه و قبرس شمالی به شرح زیر است:

گروه الف(ممتاز)
 

 

 1. Ankara University
 2. Hacettepe University
 3. Istanbul Technical University
 4. Istanbul University
 5. Koc University
 6. Middle East Technical University

گروه ب(خوب)

 

 1. Bilkent University
 2. Bogazici University
 3. Cukurova University
 4. Dokuz Eylul University
 5. Ege University
 6. Gazi University
 7. Ihsan Dogramaci Bilkent University
 8. Marmara University
 9. Sabanci University
 10. TOBB Ekonomi ve Teknoloji University

گروه ج(متوسط)

 

 1. Acibadem University
 2. Akdeniz University
 3. Bahcesehir University
 4. Baskent University
 5. Cankaya University
 6. Erciyes University
 7. Firat University
 8. Gaziantep University
 9. Istanbul Bilgi University
 10. Izmir Institute of Technology
 11. Kocaeli University
 12. Mersin University
 13. Necmettin Erbakan University
 14. Ozyegin University
 15. Uludag University
 16. Yildiz Technical University
 17. Atilim University

 

 

دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ایران 2024 (قبرس)


گروه ب (خوب)

Cyprus University of Technology

University of Cyprus

University of Nicosia

گروه ج (متوسط)

 1. Eastern Mediterranean University
 2. European University Cyprus
 3. Near East University

 

 

منبع