آزمون یوس مرکزی Tr-YÖS

آزمون یوس مرکزی Tr-YÖS

 آزمون یوس مرکزی با عنوان ترکی Tr-YÖS آزمون نوپاییست که طی دو سال اخیر بنانهاده شده است.

این آزمون از سوی سازمان ÖSYM به صورت حضوری برگزار می‌شود.

آزمون یوس مرکزی Tr-YÖS به منظور سنجش علمی متقاضیان خارجی تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه پایه گذاری شده است.

 

پیش از آزمون یوس مرکزی Tr-YÖS

پیش از طراحی آزمون یوس مرکزی Tr-YÖS هر دانشگاه به صورت جداگانه برای پذیرش‌ دانشجوهای خارجی خود آزمون YÖS جداگانه‌ای برگزار می‌کرد.

البته این به این معنا نیست که امروز دانشگاه‌ها دیگر آزمون YÖS برگزار نمی‌کنند!

 

تکلیف آزمون YÖS

آزمون یوس هنوز هم از سوی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و مرجع اصلی پذیرش آن‌هاست.

حتی برخی دانشگاه‌ها آزمون یوس مرکزی Tr-YÖS را به رسمیت نشناخته و با آن پذیرش ندارند.

 

نتیجه

سوال مهم این است که پس چه آزمونی را شرکت کنیم؟

با توجه به ظرفیت‌های بسیار پایین دانشگاه‌های دولتی(تک و دورقمی) هدف گذاری دانشگاه‌های دولتی کاری بسیار پرریسک به شمار آمده و هزینه  بسیار بالایی در بر دارد که در مقاله‌ای دیگر مفصلا به آن خواهیم‌پرداخت.

اما برای پاسخ به این سوال (شرکت در تعداد آزمون‌های بیشتر مساوی‌ست با شانس قبولی بالاتر.)

 تفسیر آزمون یوس مرکزی Tr-YÖS پیش رو

اطلاعات آزمون یوس مرکزی Tr-YÖS پیش رو به تفصیل در مقاله پیشین مطرح شد. 

در این  مطلب باتحلیل هوشمندانه آزمون‌های پیشین، با استفاده از تجربه سالیان اساتید برتر داخلی و خارجی، سعی کردیم تا پیش‌بینی حرفه‌ای از سرتیترهای آزمون Tr-YÖS پیش رو داشته باشیم.

پیش از هر صحبتی باید گفت که هنوز به صورت رسمی موضوعات آزمون اعلام نشده است و این مطلب صرفا پیش بینی هوشمندانه تیم آوامهدتدبیر می‌باشد.

 

ریاضی 1:

اصول پایه

اعداد حقیقی

معادلات درجه یک

توان

رادیکال

اولویت‌های محاسباتی

قدرمطلق

اصول پایه محاسباتی

اعداد

تناسبات

مجموعه‌ها

ارتباط اعداد

عملیات

محاسبات پیشرفته

چندجمله‌ای‌ها

 

هندسه

زوایا

زوایا در مثلث

وتر

مثلث قائم‌الزائیه و متساوی الساقین

مثلثات

قطر

میانه

تشابهات

مساحت مثلث

چندوجهی‌ها

مستطیل‌ها

موازیات

مربع

زوایای دایره

قطر دایره

مساحت دایره

قرینه

هندسه آنالیتیک

اجسام

بردار

 

هوش

رمزگذاری

سری اعداد

عملیات

ارتباط اعداد

جداول

عملیات جداول

جایگذاری اعداد

تعادل

تشابه

معادلات مشابه

شمارش مکعب‌ها

گرافیک‌ها

محیط

محاسبات، جداول، سری و ماتریس اشکال

یافتن شکل متفاوت

اجسام سه بعدی

شمردن اشکال

ساعت